Όροι και Προϋποθέσεις

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπού μας πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν επισκεφτεί ή χρησιμοποιήσει τις σελίδες και τις υπηρεσίες μας και σε περίπτωση αμφισβήτησης να μην τους χρησιμοποιήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, τεκμαίρεται ότι τα αποδέχεται και δίνει τη συγκατάθεσή του. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για όλο το περιεχόμενο και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του ιστότοπού μας. Ο Δικαιούχος μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις και οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να ελέγχουν κάθε φορά για πιθανές αλλαγές και εάν συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Διαφορετικά, θα πρέπει να απόσχουν από τη χρήση/επίσκεψη του ιστότοπού μας

1. Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικά Δεδομένα

1.1.Για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

2.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

2.1.Ολόκληρο το περιεχόμενο του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικονογραφήσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχεία αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητά αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, δημοσίευση, εκτέλεση, "λήψη", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν μέρει ή συνοπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Δικαιούχος. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής του, χωρίς αυτό να συνεπάγεται καθ' οιονδήποτε τρόπο την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστότοπού μας και αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων είναι δική τους σφαίρα ευθύνης και δεν έχει καμία σχέση με τον ιστότοπό μας.

3. Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

3.1. Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μας οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και αφετέρου να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπού μας. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται ευγενικά, ευγενικά και διακριτικά κατά την επίσκεψή του και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων αντίθετων με το NETIQUETTE (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Ιστότοπό μας ή στο Δίκτυο εν γένει απορρέουσα από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη εμπίπτει στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

4.Περιορισμός ευθύνης δικτύου

4.1. Ο Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και όλο το περιεχόμενο διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, επικαιρότητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, δεν ευθύνεται ο Δικαιούχος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη ως αποτέλεσμα αυτής της χρήσης του ιστότοπού μας.

4.2.Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όλα τα οποία απορρίπτονται ρητά από τον Δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα.

4.3. Ο Δικαιούχος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του, ούτε καν την απουσία "ιών", είτε βρίσκεται στον ιστότοπό του είτε σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή διακομιστή μέσω του οποίου λαμβάνετε το περιεχόμενό του.

5. Αποκλεισμός συμβουλών

5.1. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του ιστότοπού μας δεν αποτελεί με κανέναν τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, κίνητρο, συμβουλή ή προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πράξης, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών /τους επισκέπτες να αξιολογούν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργούν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλείοντας κάθε ευθύνη μας.

6. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

6.1. Ο ιστότοπός μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστότοπων στους οποίους παραπέμπει μέσω "δεσμών", υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων στις οποίες αναφερόμαστε είναι αποκλειστικά ευθύνη των αντίστοιχων ιστοσελίδων, όπου πρέπει να απευθυνθείτε. Η αναφορά σε άλλους ιστότοπους γίνεται για τη διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί καμίας μορφής δέσμευση για κανέναν.